..

:

4 ( -).

( )

4 ( -).

1. Ρ  , . 1883 . ѳ -  ³ ., , , . , . . 32.10.16. 32.11.03 «» / . 76 3 . 89.10.05 ³ . ³. . 17527- 

2. Ρ    , . 1900 . ѳ -  ³ ., , , . . , . - . . 32.12.31. 33.02.08 «» / . 72, 75 5 . 89.04.26 ³ . ³. .

3. Ρ    , . 1892 . ѳ -, ,  , .  ѳ -. 41.06.25. 42.12.16 « » / . 58-10 8 . 42.08.13 . 69.08.01 ³ . ³ . 13721-

4. Ρ  Ţ  , . 1882 . ѳ -  ³ ., , , . : ³, . 9- 4. 37.04.28. 37.09.07 «» / . 72, 76 . ³ 37.09.26. 60.01.23 ³ . ³ . 9509-

5. Ρ    , . 1895 . ѳ - ³ ., ,  , . . ., - « » . . 38.02.08. 33.08.16 «» / . 72 . 38.03.15. 89.08.12 ³. .

6. Ρ    , . 1876 . ѳ -, , ,  , . . ., . . 37.08.03. 37.09.24 «» / . 72, 76 10 . 89.04.07 ³ . ³

7. Ρ    ̳, . 1881 .   -  ³ ., ,  , . . , , . . 31.03.10. 31.08.27 «» / . 72, 76 1 . 89.07.31 ³ . ³

8. Ρ  ϳ  , . 1892 . ѳ -  ³ ., ,  , . . ., - « » . . 38.02.08. 33.08.16 «» / . 72 . 38.03.15. 89.08.12 ³. .

9. Ρʲ    , . 1867 .   /  ѳ - ³ ., ,  , , - . ѳ -. 37.11.19. 38.01.08 «» / . 72 . 38.02.13 . . 89.10.26

10.    , . 1925 . ()  ѳ  - ³ ., ,  , . . ., , . ѳ -. 44.04.18. 45.03.24 (45.09.24) « » , , . 63-1 5 . . 58.10.10 . ³ . 3809-

11.    ̳  , . 1891 . ѳ -  ³ ., ,  , . . ., - « » . . 33.01.28. 33.06.20 «» / . 72 3 . 89.10.26 ³ . ³ . 17468-³ ., , , . . , . - . . 32.12.31. 33.02.08

 

 

12.    ̳  , . 1892 .  /  ѳ - ³ ., ,  , . . ., . . 32.12.23. 33.07.20 «» / . 72, 76 5 . 89.10.26 ³ . ³. .

13. š  ֳ ֳ  , . 1902 (1912) . (ѳ) -, ,  , , , . () -. 32.09.19. 32.12.02 «» / . 72 3 . 89.11.20 ³ . ³ . 21370-

14. ²    , . 1901 . ͳ -, ,  , . , . ³, . ѳ -. 38.07.14. 38.10.16 «» . 68 . 38.10.31. 60.03.31 . ³ . 9136-

15. ܲ  ϸ  , . 1880 . ѳ -, ,    , . , , , . ³. 33.03.26. 33.04.02 «» / , / . 72, 76, 75 . 60.06.10 . ³ . 10405-

16. ܲ    Ţ, . 1883 .  ѳ -, ,  , . . ., ³ N5. : . ³, . . 37.09.19. 37.09.25 «» / . 72, 76 10 . 58.08.30 ³ . . ³

17. ˲    , . 1872 .   -, ,  , , . . 37.09.18. 37.09.24 «» / . 72 10 . 89.10.20 ³ . ³ . 20237-

18.  ˲    , . 1878 .  ѳ -  ³ .  . . , , . . 30.10.25. 30.11.25 «» / . 76 ѳ. 89.08.21 ³. .

19.  ˲    , . 1879 (1897) . ϳ ѳ -  ³ ., ,  , . , . ϳ. 32.10.15. 32.12.08 «» / . 72, 76 5 . 89.10.25 ³ . ³. . 17466-

20.  ˲    , . 1876 .  ѳ -  ³ .  . . , , . . 30.10.25. 30.11.25 «» / . 76 ѳ. 89.08.21 ³. ., . , . ³, . ѳ -. 38.07.14. 38.10.16

 

21.  ˲    , . 1908 .  ѳ -  ³ ., ,  , . . , , . 33.01.31. 33.03.17 «» / . 72, 75, 76 10 . 89.06.22 ³ . ³. .

22.  ̳  ͳ, . 1890 . ̳  ѳ -  ³ ., ,  , . . , , .  ѳ -. 32.12.25. 33.04.14 «» / . 72, 75 10 . 89.08.17 ³ . ³. .

23. ˨    , . 1912 . p ѳ -  ³ ., , ., 12 . . : , . 2. 45.10.27. 45.10.27 « » ’ 5 , p p. 93.11.11 ³ . ³ . 23295-

24.    , . 1904 . ѳ - ³ ., ,  , . , - . . 32.12.28. 33.02.08 «» / . 72, 75, 76 8 ; . 3 5 . 89.10.26 ³ . ³. .

25. ˨    Ը, . 1911 .  ѳ -, ,  , . , - . . 33.01.01. 33.03.26 «» / , / . 72, 76 5 , . 65.05.29 ³ . ³ . 13111-

26.  ˨    , . 1904 .  ѳ -, ,  , - «. » ѳ -, . . 32.12.27. 33.01.08 «» / , / . 75, 72, 76 10 . 65.07.10 ³ . ³ . 13159-

27.  ˨    , . 1904 .   -  ³ ., ,  , . , -, . ³. 37.07.26. 37.11.28 «» . 69 10 , . 40.03.05 . ³ . 4467-

28. ˨  ̳  , . 1899 . ѳ -  ³ ., ,  , . . ., - «³ » . . 32.12.23. 33.04.14 «» / . 24-71, 72, 76 5 . 89.04.13 ³ . ³. .

29. ˨    , . 1883 . ѳ  -  ³ ., ,  , , , . . 33.01.02. 33.04.19 «» / . 72, 75, 76 . 56.11.20 ³ . ³. .ѳ -. 32.12.25. 33.04.14

 

30. ˨    , . 1887 .  ѳ -  ³ ., ,  , . . ., - «³ » ѳ -, . . 32.12.28. 33.04.14 «» / 24-71,72,76,75 . 89.04.10 ³ . ³. .

31. ˨  Ը  Ը, . 1898 .   -, ,  , . . ., . -. 33.01.06. 33.02.08 «» / . 72, 75, 76 10 . 89.08.09 ³ . ³ . 16735-

32. š    , . 1880 . ѳ -  ³ ., ,  , . . ., - ʳ . -. 46.03.09 «» ’ 5 . 46.01.00 . . 93.10.01 ³ . ³ . 23196-

33.  šʲ    , . 1893 .    -   ., ,  , . . , , . -. 29.07.26 , . . , , . -. 29.07.26 « » / . 17, 58-6, 59-10 3 . 93.03.13 . ³ . 23067-

34. šʲ    , . 1903 .   -   ., , , . . , , . -. 29.07.26 « » / . 17, 58-6, 59-10 3 . 93.03.13 . ³ . 23067-

35.  šʲ   , . 1889 . , ,  , . . , , . ѳ  /   -. 37.12.02. 37.12.28 «» / . 72 . 38.01.17. 89.09.25 ³ . ³

36. šʲ    , . 1898 . ѳ  -  ³ ., ,  , . . ., - «» -. 35.07.08. 35.11.23 . 71, 68 . 36.02.08, 6-7 .-, . , 96.01.26 . . ³ . 23569-

37. ʲ  ߢ  ֳ, . 1879 .  ѳ -  ³ ., , , . . , , . . 32.10.15. 32.12.30 «» / . 72, 76 5 . 89.09.27 ³ . ’ 3 . ³

38.    , . 1886 .    -  ³  ., ,  , . : . ³, . , . 16. 32.03.08. 32.07.14 , . : . ³, . , . 16. 32.03.08. 32.07.14 « » . 72, 76 3 . 89.09.12 ³ . ³

39.      , . 1879 .  ѳ  -, , , ,   , . . 32.05.26. 32.08.21 «» / . 72 . 89.11.30 ³ . ³ . 20810-

40.  Ρ    , . 1897 . ѳ -, ,  , . , - « » . . 32.02.26. 32.05.23 «» / . 72 3 . 89.11.28 ³ . ³ . 20877-

41. Ρ    ϳ, . 1888 . ѳ -, ,  , . , - « » . . 32.05.26. 32.08.21 «» / . 72 3 . 89.11.30 ³ . ³ . 20810-

42. Ρ    , . 1909 . ѳ - ³ ., , , . , . ³ . : . ³, . , . 38. 45.03.29. 45.09.29 . 63-1 10 , . . 55.11.22 . ³

43. Ρ  ʳ  ֳ, . 20.01.1884 . ѳ -, ,   , . , «» -, . . 37.09.19. 37.09.26 «» / . 72 10 . 89.11.20 ³ . ³ . 21308-

44. Ρ  ϳ  ͳ, . 1874 . ѳ - ³ ., ,  , . . ., - . . 32.12.26. 33.02.08 «» / . 72, 75, 76 3 . 89.10.26 ³ . ³. .

45. Ρʲ    , . 1886 .  ѳ -  ³ ., ,  , . . .,  , . ³. : . ³, , . 125. 37.08.13. 37.09.07 «» / . 72, 76 . ³ 37.09.26. 57.09.07 ³ . . ³

46. Ρʲ    , . 1884 . ѳ - ³ ., ,  , . . , , . . 32.12.28. 33.02.08 «» / . 72, 75, 76 5 ; . . 89.10.26 ³ . ³. .

47. Ρʲ  ϸ  ’, . 1887 . ѳ -  ³ ., ,  , , ,  ³, . . 36.11.13. 37.01.16 / . 72 5 , 3 /. 94.01.21 ³ . ³ . 23411-

48. Ρ  ϸ   , . 1884 . ѳ  -  ³ ., ,  , . . ., . . 46.02.09 / . 72 , 46.08.19 . .  ³ . ³. .

49. ֲ    , . 1885 .  ѳ -  ³  ., ,  , , . . 30.10.22. 30.10.25 «» / . 72 3 . 89.11.27 ³ . ³ . 21106-

50.  Ը  ̳, . 1890 . ѳ -, ,  , . , . : . ³, 1- 44. 37.08.04. 37.08.17 «» / , / . 72, 76 . ³ 37.08.25. 59.05.05 ³ . ³ . 9454-

51. Ρ    , . 1893 .  ѳ -, ,  , - «»  . . 37.12.18. 38.01.21 / ﳸ. . 68 . 38.02.21. 60.01.07 . ³ . 8895-

52. ˨    , . 1924 .  ѳ  - ³ ., , , . . . . 44.07.16 . . 63-1 . 44.10.18 ³ , . ³. ³

53. ²    , . 1898 .  ѳ  -, ,  , . . ., . ³, . ³. 38.06.15. 38.10.16 «» . 68 . 38.10.31. 89.10.16 . ³

54. ˨    , . 1894 .  ѳ -  ³ ., ,  , . . , , . . 33.01.31. 33.03.17 «» / . 72, 75, 76 10 . 89.06.22 ³ . ³. .

55. Ρ    , . 1883 .  ѳ  -  ³ ., ,  , . . ., - «» . . 32.09.18. 32.11.01 «» / . 72 5 . - . 89.10.18 ³ . ³. .

56. šʲ    ̳, . 1912 .  ѳ  -  ³  ., ,  , . , -, . ³. : . ³, . 5- , . 8. 37.07.26. 37.11.28 «» . 69 10 , . . 39.04.21 ³. . ³

57. Ѩ    , . 1903 . ϳ ѳ -, ,  , . . , , . ϳ. 33.01.31. 33.03.17 «» / . 72, 75, 76 10 . 89.06.22 ³ . ³. .

58.  Ѩ    , . 1885 . ϳ  ѳ -  ³ ., , , . . ., - «ϳ» . ϳ. 32.10.29. 32.12.08 «» / . 72, 76 5 ; . 3 . 89.10.25 ³ . ³ . 17466-

59.    , . 1887 . . -, ,  , . , , . . 21.08.02. 21.11.28 . , . 92.07.08 ³ . ³ . 21949-

60.      , . 1906 .  ѳ  -  ³ ., ,  , . . .,    . . 32.10.16. 32.11.03 «» / . 76 5 . 89.10.05  ³  . ³. .

61. Ρ    , . 1900 .  ѳ  -  ³ ., ,  , . , - «» . . 32.09.19. 32.11.01 «» / . 72 5 . 89.10.18 ³ . ³. .

62. š    , . 1880 . ѳ - ³ ., , , . . ., . . 38.08.12. 38.02.16 «» / . 72 . 38.03.15. 89.08.12 ³. .

63. Ͳ    , . 1890 .  ѳ -, ,  , . : . ³, , . 35. 33.02.16. 33.05.07 «» / . 72, 76 5 . 89.09.27 ³ . ³   

64. Ρ    , . 1881 .  ѳ -, ,  , - « » ѳ -, . . 31.11.29. 32.06.03 «» / . 72 3 . 89.11.28 ³ . ³ . 20876-

65.    dz, . 1902 . - ³ ., ,  , . . , , . . 30.04.05. 30.04.12 «» / . 72 ( ) ѳ. 89.07.12 ³ . ³

66.      dz, . 1889 .  -  ³ ., , , , , . . 30.04.05. 30.04.12 «» / . 72 ( ) ѳ. 89.07.12 ³ . ³

67.      dz, . 1900 .   -  ³ ., ,  , . . , , . . 30.04.05. 30.04.12 «» / . 72 ( )  ѳ. 89.07.12 ³ . ³

68.    dz, . 1894 .    -  ³ ., ,  , . . , , . . 30.04.05. 30.04.12 «» / . 72 ( )    ѳ. 89.07.12 ³ . ³

69.    , . 1887 .    -, , ,    , . ³. : ³, 79. 37.08.06. 37.09.17 / , / . 72 . 37.09.07. 61.03.18 ³ . ³ . 10824-

70. ˲    , . 1888 .  ѳ -, ,  , - « » ѳ -, . . 31.11.29. 32.06.03 «» / . 72 3 , ѳ. 89.11.28 ³ . ³ . 20876-

71. ²-²    , . 1895 .  ѳ -  ³ ., ,  , . , ѳ -, . . 38.05.03. 38.09.21 . 68 . 39.10.01. 89.10.31 . ³  

72.    ߢ, . 1896 .  ѳ  -, ,  , - « » . . 32.02.26. 32.05.23 «» / . 72 3 . 89.11.28 ³ . ³ . 20877-

73.      , . 1899 .  ѳ -, ,  , . .  ѳ -, . . 37.12.18. 38.01.21 , / . 68, 76 . 38.01.21. 64.06.04 . ³ . 12910-

74. ʲ    , . 1896 . ³, , , . ѳ, . ³. 33.02.26. 33.04.11 «» . 68 10 . 59.04.13 . ³ . 8219-

75.    , . 1888 .  ѳ -, ,  , . , 10 . ѳ, . 1/10. 36.10.19. 37.01.07 / . 72 5 . 63.11.27 . ³ . 12728-

76. ʲ    , . 1893 .  ѳ -, ,  , , . - . . 32.09.19. 32.14.20 «» / . 72 5 . 59.05.05 ³ . 1937 10 . ³ . 8002-

77. ʲ    , . 1923 .   - ³ ., , , . ., . 13 , . ³. 44.12.23 . . 8-38 , 45.07.19 ³ . ³ .

78.    , . 1884 .  ѳ -  ³ ., (), , . -. 29.05.19. 29.06.19 « » / . 58-10 3 ѳ. 92.05.29 ³ . ³ 22024-

79. ʲ    , . 1853 .  ѳ -  ³ ., , ., , . ѳ -. 29.05.19. 29.06.29 « » / . 58-10 3 . 92.05.29 ³ . ³. . 22024-

80. Ρ    , . 1876 .  ѳ -, ,  , , . -. 32.10.14. 32.12.02 «» / . 72 3 . 89.11.20  ³ . ³ . 21353-

81. Ρ    , . 1889 .    /  ѳ -, ,  , - . . 38.02.09. 38.02.16 «» / , . 68, 69 . 38.03.15. 61.04.26 . ³ . 10896-

82. Dz  i  , . 1865 . -, ,  , . . , . - . -. 30.02.10. 30.03.18 «» / . 68, 72 . 89.06.29 ³ . ³ . 

83. Dz    , . 1900 .    -  ³ ., , , . , . : , . 11. 07.1944-45 . ., . 51.05.19. 51.09.05 . 63-1 10 . . 53.08.22 . . ³ .

84.    , . 1888 .  ѳ -, ,  , . , , . ³. 37.08.05. 37.08.17 «» / . 72,76,70 . ³ 37.08.25. 59.05.05 ³ . , . . 38.07.11. 38.10.31 «» ﳸ . 64, 68, 72, 76 8 . 89.10.23 . ³ . 19965-

87.    , . 1893 . ѳ -  ³ ., , , - « » . . 32.12.27. 33.06.07 «» / , / . 72, 75, 76 3 . 59.02.07 . ³ . 8517-

88. ֲ    , . 1874 .  ѳ -  ³ ., ,  , . . ., . : . ³, . , . 21. 37.09.18. 37.09.28 «» / . 72 . 37.10.07. 56.07.28 ³ . ³

89.    , . 1896 .    /  ѳ - ³ ., ,  , . . ., - . . . 37.12.17. 38.02.15 . 68 . 38.03.17. 89.09.04 ³. .

90. Ѳ    , . 1905 .   /  ѳ - ³ ., ,  , . . , , . -. 29.05.19. 29.06.19 « » / . 58-10 3 ѳ. 92.05.29 ³ . 11.03.1933 . . 3 . ³ . 22024-

91. Ѳ    , . 1879 . ѳ - ³ . . . , , . . 30.02.24. 30.03.10 «» / . 72,76, 84 . 89.08.11 ³ . . ³

92. Ѳ  ̳  , . 1902 .   / ѳ - ³ ., ,  , . . , , . -. 29.05.19. 29.06.19 « » / . 58-10 3 ѳ. 92.05.29 ³ . 11.03.1933 . . 3 . ³ . 22024-

93. Ѳ    , . 1909 .   /  ѳ - ³ ., ,  , . . , , . -. 29.05.18. 29.06.19 « » / . 58-10 3 ѳ. 92.05.29 ³ . ³ . 22024-

94. Ρʲ  ̳  , . 24.11.1888 . -, , , . , - «» ѳ -, . . 37.11.18. 37.11.28 «» / . 72 10 . . 89.11.30 ³ . ³ . 20508-

95. Ρʲ    , . 1872 .  ѳ - ³ ., ,  , . . ., 40 , . ³, . , . 1. 38.06.15. 38.09.25 «» «» . 68, 71, 76 . 38.10.08. 89.08.31 . ³

96. Ρ    , . 1883 . ѳ -  ³ ., ,  , . . ., - . . 32.12.28. 33.02.08 «» / . 72, 75, 76 5 , . 3 . 89.10.26 ³ . ³. .

97. i, . 1896 . ѳ - ³ ., ,  , . . ., ѳ -  . . 32.10.15. 32.11.20 «» / . 72, 76 5 . 89.10.20 ³ . ³. .

98.  ֳ  ͳ, . 1891 .  ѳ -  ³ ., ,  , . . ., . . 33.01.02. 33.04.19 «» / . 72, 76 10 . 56.11.20 ³ . ³. .

99. ʲ    , . 25.05.1899 . ѳ ³ ., , , . ., - «», . ³. 37.08.24. 38.04.12 , . 68, 72, 76 . ³ 38.04.30. 70.03.13 . ³ . 13801-

100.   , . 1866 .  ѳ -, ,  , . . ³, . ³. 37.10.20. 37.10.28 / , / . 64, 68, 70, 71, 76 . 57.05.04 . ³ . 3978-

101.    , . 1880, ,  , , . .   -. 37.09.18. 37.10.06 «» / 10 . 89.09.28 ³ . ³ . 16734-

102. ˲    , . 1909 .  ѳ -, , , . ., , 12 , . , 582 . 37.12.06. 38.04.16 / ﳸ. . 68, 76 . 38.05.22. 61.09.27 . ³ . 11048-

103.  ϸ  , . 1880 . ѳ -  ³ ., , , . ., . : , . 31, . 3. 47.06.11. 47.10.10 / . 72 7 , 5 . 93.12.28 . 35715-

104.    , . 1919 . ѳ -  ³ . ,  , - « » ³ ѳ - . 45.09.24 « » ’ 5 . 93.10.20 ³ . ³ . 23245-

105.      , . 1944 . ѳ -  ³ ., ,  ,  ³ ѳ - . 45.09.27 « » ’ 5 . 93.10.20 ³ . ³ . 23245-

106.    , . 1898 . ѳ -  ³ ., ,  , . . ., - «ʲ» ³ ѳ - . 1917-19 . 32.12.28. 33.02.08 «» / . 72, 75, 76 5 . 34. 11. 2589.10.26 ³ . ³. .

:

. !


E-mail:

@Mail.ru